Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. Reklam: News Tanıtım

Tekno Cini – Teknocini.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ekonomi
  4. »
  5. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısından Çıkan Kararlar

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısından Çıkan Kararlar

admin admin -
44 0

EKK, Fiyat İstikrarı ve Ekonomik Reformlar İçin Kararlı

EKonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için para politikasındaki sıkı duruşun maliye ve gelirler politikası ile desteklenmesine vurgu yapıldı. Beklentiler arasında yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme olduğu belirtildi.

Risk Göstergelerinde İyileşme Görülüyor

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ekonomi politikalarının eşgüdüm içinde daha etkin uygulanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Cari açıkta düşüş, uluslararası kaynak girişlerinde artış ve risk göstergelerinde iyileşme olduğu vurgulandı. İşgücü piyasasındaki güçlü görünüm, istihdamdaki artış ve işsizlik oranındaki düşüş de önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Yapısal Reformlar Hız Kazanıyor

Ekonomide dengelenme ve finansal istikrarın enflasyonla mücadeleye destek olduğu belirtilen açıklamada, 81 eylemden 20’sinin tamamlandığı ve reform çalışmalarının hızlandırılacağı ifade edildi. Kamuda tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik adımların beklenen katkıyı sağlaması ve yapısal reformların sürdürülebilir büyümeyi desteklemesi hedeflendi.

Toplantıda ayrıca tarımsal üretim planlaması, yeni destek modelleri ve tarımsal üretimde kullanılacak teknolojiler üzerine detaylı görüşmeler yapıldı. Gıda arz güvenliğine yönelik stratejik kararlar alınarak üretim planlaması yapılması ve verimliliğin artırılması için atılacak adımlar ele alındı.

İlgili Yazılar